Zákaznícka zóna

Otázky?


 1. Kontá a práva
  1. Nemám svoje konto. Čo mám robiť?
  2. Kde môžem zmeniť svoje prihlasovacie heslo?
  3. Je možné mať viac kônt pre jedného zákazníka?
  4. Je možné zamedziť prístup do faktúr pre niektoré kontá?
  5. Je možné zamedziť prístup k iným informáciám pre niektoré kontá?
 2. Informácie o využívaní služieb
  1. Kde môžem nájsť výpis hovorov hlasových služieb?
  2. Kde môžem nájsť štatistiky serverhousingových dát? 1. Kontá a práva
  1. Nemám svoje konto. Čo mám robiť?
  2. Môžete požiadať o Vaše prístupy pomocou sprievodcu žiadosti o konto. Budete potrebovať Vaše číslo zmluvy a emailovú adresu.

  3. Kde si môžem zmeniť prihlasovacie heslo?
  4. Vaše prihlasovacie heslo môžete zmeniť kliknutím na Váš login v ľavom " "hornom rohu. Tam nájdete odkaz Zmeniť heslo .

  5. Je možné mať viac kônt pre jedného zákazníka?
  6. Áno! Môžete mať jedno konto pre každého človeka, ktorého evidujeme v databáze. Každý človek má vlastný login a heslo. Tieto kontá môžete manažovať pomocou stránky profilu.

  7. Je možné zamedziť prístup do faktúr pre niektoré kontá?
  8. Áno! Môžete zakázať prístup do faktúr pomocou stránky profilu po prihlásení. Kliknite Upraviť konto a nastavte požadované práva

  9. Je možné zamedziť prístup k iným informáciám pre niektoré kontá?
  10. Áno! Môžete zakázať prístup k ďalším informáciam pomocou stránky profilu po prihlásení. Kliknite Upraviť konto a nastavte požadované práva Momentálne môžete zakázať prístup k faktúram a zakázať prístup do výpisu hovorov hlasových služieb.

 2. Informácie o využívaní služieb
  1. Kde môžem nájsť výpis hovorov hlasových služieb?
  2. V menu zvoľte Zmluvy a vyberte Vášu zmluvu VoIP. V hornej časti by Ste mali vidieť odkaz Zobraziť výpis hovorov .

  3. Kde môžem nájsť štatistiky serverhousingových dát?
  4. V menu zvoľte Zmluvy a vyberte Vašu zmluvu serverhousing. Celkové štatistiky môžete vidieť nižie na stránke. V hornej časti by ste takisto mali vidieť odkaz Štatistiky prenosu dát podľa IP adresy .